När jag blev med webdesigner

Efter flera år av websidesångest, blev jag av en händelse med webdesigner. Lycka. Det finns kanske en gud, tänkte jag, och nu har gud sänt en webdesigner i min väg, på det att jag måtte få en god hemsida. Men ganska snart började jag undra om inte webdesignern var sänd från ett helt annat håll.(…)